ماه: آبان 1401

هفته تربیت بدنی

تلاش برای استعدادیابی و هدایت ورزشی دانش آموزان در راستای تربيت نسلی فعال و سالم

در پيام وزير آموزش و پرورش به مناسبت هفته تربيت بدني تاكيد شد؛تلاش برای استعدادیابی و هدایت ورزشی دانش آموزان در راستای تربيت نسلی فعال و سالموزير آموزش و پرورش…
ادامه مطلب