ماه: آبان 1401

روز نوجوان شهید فهمیده

روز نوجوان گرامی باد

هشتم آبان ماه، روز شهادت محمد حسین فهمیده است. او نوجوانی 13 ساله بود که در دوران دفاع مقدس به شهادت رسید، به همین دلیل این روز به عنوان روز…