ماه: آذر 1401

جلسه اولیاء دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

جلسه اولیاء با مسئولین پایه دهم و یازدهم و ارائه کارنامه عملکرد میان نوبت اول

جلسه اولیاء با مسئولین پایه دهم و یازدهم و ارائه کارنامه عملکرد میان نوبت اول جلسه اولیاء دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف در روز 22…
ادامه مطلب