ماه: دی 1401

16 آذر روز دانشجو گرامی باد

16 آذر روز دانشجو گرامی باد

تاریخچه روز دانشجو با ورود نیکسون به تهران و از سرگیری و عادی شدن روابط با حکومت بریتانیا، دانشجویان حامی مصدق دست به اعتراضات زدند. فعالان دانشجویی حامی نهضت ملی…