آلبوم تصاویر اردوها و مناسبتها

اردوی تفریحی درون مدرسه ای لیزر تگ دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

اردوی تفریحی درون مدرسه ای

میان نوبت اول پایه های یازدهم و دوازدهم 21 آبان 1401

مراسم سوگواری رحلت پیامبر اکرم (ص)

و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) (4 مهرماه 1401)

موزه و نمایشگاه هوایی تهران

اردوی علمی تفریحی

موزه و نمایشگاه هوایی تهران  شهریور 1401

اردوی ری گردی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

اردوی زیارتی سیاحتی علمی

ری گردی   مرداد  1401

مجموعه ورزشی پنها

اردوی تفریحی ورزشی

مجموعه ورزشی پنها مرداد  1401

اردوگاه شهید باهنر

اردوی تفریحی یکروزه

اردوگاه شهید باهنر مرداد  1401

اردوی غار رود افشان دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

اردوی علمی تفریحی یکروزه

غار رود افشان مرداد  1401

اردو های تفریحی یک روزه

برنامه های ورزشی

پینت بال

بزرگداشت روز معلم

اردوی سالانۀ مشهد مقدس