آلبوم تصاویر اردوها و مناسبتها

اردوی تفریحی ورزشی مجموعه ورزشی کارگران برای پایه یازدهم دبیرستان شریف

اردوی تفریحی ورزشی پایه یازدهم

19 اسفند  1402

اردوی تفریحی روستای رندان و طبیعت گردی آبشار رندان در دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

اردوی تابستانی روستا و آبشار رندان

28 مرداد 1402

اردوی تابستانی دبیرستان صنعتی شریف تئاتر تنهاتر از مسیح 1402

اردوی تابستانی استخر و تئاتر تنها تر از مسیح

21 مرداد 1402

اردوی تفریحی اپارک - اردوی اُپارک - اوپارک دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

اردوی تفریحی مجموعه آبی اُپارک

6 شهریور 1402

اردوی پارک ارم و بوستان چیتگر دبیرستان صنعتی شریف

اردوی تفریحی پارک ارم و بوستان چیتگر

14 مرداد 1402

آزمون وردی سال 1403 دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

آزمون ورودی سال 1403-1402

21 اردیبهشت  1402

افطاری دبیرستان صنعتی شریف 1402

مراسم افطاری ماه رمضان

فروردین 1402

اردوی تفریحی درون مدرسه ای لیزر تگ دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

اردوی تفریحی درون مدرسه ای

میان نوبت اول پایه های یازدهم و دوازدهم 21 آبان 1401

مراسم سوگواری رحلت پیامبر اکرم (ص)

و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) (4 مهرماه 1401)

موزه و نمایشگاه هوایی تهران

اردوی علمی تفریحی

موزه و نمایشگاه هوایی تهران  شهریور 1401

اردوی ری گردی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

اردوی زیارتی سیاحتی علمی

ری گردی   مرداد  1401

اردوی مجموعه ورزشی پنها دبیرستان صنعتی شریف

اردوی تفریحی ورزشی

مجموعه ورزشی پنها مرداد  1401

اردوگاه شهید باهنر دبیرستان صنعتی شریف

اردوی تفریحی یکروزه

اردوگاه شهید باهنر مرداد  1401

اردوی غار رود افشان دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

اردوی علمی تفریحی یکروزه

غار رود افشان مرداد  1401

اردو های تفریحی یک روزه

برنامه های ورزشی

پینت بال

بزرگداشت روز معلم

اردوی سالانۀ مشهد مقدس