اسامی کادر

موسس و مدیریت

نماینده موسس

آقای حسین ملکیان جبلی

مدیریت

آقای سیّد مجید متولیان

اسامی کادر دبیرستان صنعتی شریف آقای سید مجید متولیان مدیریت دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

اسامی کادر اجرایی

معاونت آموزشی

آقای پدرام علی مرادی

مسئول پایۀ دهم و یازدهم

آقای محسن شهریان

مشاور پایۀ دهم و یازدهم

آقای سید جلال الدین بی آزاران

اسامی کادر پایه دوازدهم

پدرام علیمرادی

دبیر عربی و مشاور پایه دوازدهم

مصطفی داودپور

فیزیک پایه و فیزیک دوازدهم تجربی

اکبر عزتی

دبیر زبان انگلیسی

حمید فدائی فرد

فیزیک دوازدهم ریاضی

عبدالرضا مرادی

دبیر ادبیات

محمد شاه محمدی

دبیر گسسته

مهدی صنیعی طهرانی

دبیر شیمی

محسن شهریان

دبیر حسابان و ریاضی تجربی

هادی ناصری

دبیر دین و زندگی

حسین ذبحی تفت

دبیر زیست شناسی

حمید رهنما

دبیر هندسه