تغییر رشته، دبیرستان، شریف

شرایط تغییر رشته در دبیرستان چیست؟ مقاله دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

شرایط تغییر رشته در دبیرستان چیست؟

مقالات علمی
پایان سال نهم زمان انتخاب رشته و ورود به مقطع سرنوشت ساز متوسطه دوم است. بعضی‌ها دقیقا مطابق استعدادها و خواسته‌هایشان، رشته تحصیلی‌شان را انتخاب می‌کنند ولی عده‌ای دیگر از…