حافظ شیرازی

روز بزرگداشت حافظ

20 مهر ماه روز بزرگداشت حافظ

شمس الدین محمد حافظ ملقب به خواجه حافظ شیرازی، مشهور به لسان الغیب و ترجمان‌الاسرار، شاعر پرآوازه قرن هفتم هجری ایران است، شاعری که نه تنها شاعران ایرانی بسیاری از وی…