پدرام علیمرادی

جلسه دبیران پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف - پدرام علیمرادی - مصطفی داوودپور - عبدالرضا مرادی - حمید فدائی فرد - علی اکبر عزتی - محمد شاه محمدی - مهدی صنیعی طهرانی

جلسه صبحانه کاری دبیران پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

جلسه صبحانه کاری دبیران پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف این جلسه مورخ 1402/03/23 با حضور مسئول پایه دوازدهم ( جناب آقای علیمرادی ) و مدیریت مجموعه (جناب آقای متولیان…
ادامه مطلب