کلاسهای تابستانی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

اردوی مجموعه ورزشی پنها دبیرستان صنعتی شریف

اردوی تفریحی ورزشی (مجموعه ورزشی پنها)

اردوی تفریحی ورزشی کلاسهای تابستانی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف برای دانش آموزان دوره دوم مورخ 22 مرداد ماه 1401 در مجموعه ورزشی پنها برگزار گردید. مجموعه‌ی ورزشی پنها دارای سالن…
ادامه مطلب