کنکور1401،نتایج کنکور،دبیرستان شریف،انتخاب رشته

دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف اسامی نفرات برتر کنکور سراسری 1401

اسامی نفرات برتر کنکور سراسری 1401 دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

اسامی نفرات برتر کنکور سراسری سال 1401 دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف به شرح ذیل میباشد : سامان خسروی : مکانیک دانشگاه تهران محمد امین پورمند : کامپیوتر دانشگاه تهران واحد…
ادامه مطلب